Viaggio di nozze in Giappone: Kyōto, Higashiyama, Hiroshima, Miyajima e Ōsaka